x

Австрія пропонує одложыти рушіня зміны часу

00

Австрійскый міністер транспорту Норберт Гофер запропоновав у понедільок в Ґраці, в рамках неформалного їднаня шефів резортів транспорту членьскых держав Европской унії, рік 2021 як термін припадного зрушіня черяня часу в Европі. За його словами на тот крок є треба веце часу. Гофер означів найджіня компромісу за вызву і припомянув, же про сполочный рынок Унії є основным коордінованый поступ. Европска комісія бы в тій проблематіці мала выменовати коордінатора, котрого задачов буде гармонізація поступу. Веце бы ся мало знати на кінцю рока, коли одбуде ся формалный саміт міністрів транспорту, додав Гофер.
(Медвідь, TASR)