x

Векшына Мадярів неє згодна з приятов справов о ставі демокрації в Мадярьску

00

З приятям критичной справы о ставі демокрації в Мадярьску, котру посланці Европского парламенту одобрили 12. септембра в Штразбурґу, неє згодных 57 процентів Мадярів. Выходить то з дослідженя Надації Századvég, котре опубліковала аґентура МТІ. З обсягом справы згоджувалося 32 процентів опросеных і 11 процентів неодповідало. О справі, котру выпрацювала одборна комісія складена голандсков европосланкіньов з фракції Зеленых Юдіт Сарґентініовов, чуло за даным дослідженям 82 процентів Мадярів. З дослідженя далей выходить, же 55 процент респондентів высловило пересвідченя, же справа критизувала Мадярьско за підхід к міґрації, 39 процентів собі думать, же критика ся дотуляла ставу демокрації і людьскых прав.
(TASR)