x

Великы надії до высокого інтересу людей о путованя вкладають главні країны на югу Европы

00

По трьох роках проблемів  з причіных розсяглых протипандемічных обмеджінь і прудкого звышіня келчіка за енерґії ся область турістичного руху скоро зотавує. Великы надії до высокого інтересу людей о путованя вкладають главні країны на югу Европы, котры очікують рекордны приймы. Інформує о тім аґентура Reuters. Уж першы резервації на перебываня в Італії, Іспанії, Ґреції і Портуґалії назначують, же тоты країны бы могли в року 2023 зазначіти рекордны приймы із турістичного руху. (TASR, Pkf)