x

Влада премєра Беняміна Нетанягуа одобрила опратріня, котре злегшать розшырованя тзв. жыдовскых осад в окупованім Предйорданску

00

Ізраїльска правіцова влада премєра Беняміна Нетанягуа одобрила опратріня, котре злегшать розшырованя тзв. жыдовскых осад в окупованім Предйорданску. Інформує о тім аґентура DPA. Одобріня проєктів засельованя буде мати намість міністерства обороны на старости проосадницькый міністер фінанцій Бецалел Смотріч, увів вчера армадный розглас. Ізраїльска політика будованя осад на окупованій теріторії ся довго стрічавала з меджінароднов крітіков і в минулости вела к взнику конфліктів з озброєныма палестиньскыма ґрупами. Нове опатріня влады значно понижує чісло кроків потрібных на одобріня проєктів, пише DPA. (TASR, Pkf)