x

Выголошіня нудзового ставу на острові Родос незначіть обмеджіня прилїтів на остров

00

Выголошіня нудзового ставу ґрецькыма урядами на острові Родос незначіть обмеджіня прилїтів на остров. Повів то чеськый міністер заграничных справ Ян Ліпавскый. Резорт подля нього неевідує ниякого чеського турісту в нудзі. На Родосі бы їх актуалні мало быти коло 4500. Гасічі по цілій Ґреції подля вчерайшых высловів їх говорцю Іонніса Артопіоса актуалні боювали з цілково 90 пожарами, з котрых 61 взникло за послідніх 24 годин. (TASR, Pkf)