x

В Мадярьску евакуовали сім школ

00

З причіны бомбовой грозьбы евакуовали в понедільок в Мадярьску цілково сім школ, і то в Будапешті, але і в містах Сеґедин, Сомбатель, Ніредьгаза і в селі Кулч. Подля сервера hank.hu пришли выгрожованя посередництвом імейлу а припаді Ніредьгазы телефонічно. Выгрожованя імейлом дістали директоры школ в ночі з неділі на понедільок, і в понедільок рано. Подля актуалных інформацій мадярьска поліція в жадній з тых школ не нашла выбушны матерії. У векшыні школ діти по провіріню просторів вернули до клас.

(Медвідь, TASR)