x

В Чехії густо сніжыть

00

Днешнє густе сніжіня на векшыні теріторії Чеськой републикы комплікує доправу. Поліція в Югоморавскім краю де сніжыть найвеце, евідує скоро 50 наголошеных доправных гаварій, інформує справодайскый сервер iDNES.cz. В часі днешнього дня сніжыть в Оломовскім і Моравскосліезкім краю. Очікує ся, же нападать коло 15 центіметрів нового снігу, на выході Моравы докінця 25 центіметрів мокрого і тяжкого снігу, котрый може быти прічінов ламаня дерев. (TASR, Pkf)