x

В Швейцарії одголосували дальше спрісніня табаковых законів

00

Швайчары вчера в референдумі одголосували сприсніня своїх ноторічных табаковых законів заказом практічні вшыткых реклам на тоты здравлю шкодливых продуктів. Выходить то з дочасных выслідків, інформує пресаґентура AFP. Табак ся на цілім світі каждорочні підписує під высше вісем міліонів смертелных пригод, твердить Світова здравотницька орґанізація (WHO). Швейцарія з 8,6 міліонми обывателів зазначує каждый рік 9500 смертельных пригод  повязаных з поужываням табаковых выробків, покы што з хронічныма хворотами боюють аж стотісячі пацєнты. (TASR, Pkf)