x

В Італії было 90 000 контамінованых яєц сконфішкованых поліційов

00

Бівше як 90 000 яєц контамінованых пестіцідом фіпроніл сконфішковала поліція в Італії. Інформувала о тім днес аґентура ДПА. Приближні 6 000 яєц нашли у выробцю при Анконі, поки 85 000 яєц, з них 32 000 яєц, котры мали быти вжыты як їдло про звірї, локалізували у другого выробцю у Вітербе, северні од Ріма.
(Петро Кімак-Фейко)