x

Голандія выгостила двох російскых діпломатів, означіла їх за шпіонів

00

Голандія выказала з країны двох російскых діпломатів, котры робили про російску Службу загранічной розвідкы. У четверь то ознамила голандьска Обща справодайска і безпечностна служба (AIVD),котру цітовала аґентура AFP. Руси подля AIVD робили на російскій амбасадї в голандьскім Гааґу як акредітованы діпломаты. AIVD дале у выголошіню уводить, же єден зо шпіонів выбудовав велику сїть інформаторів, котры робили у фірмах пособлячіх в областях умелой інтеліґенції, півводічів і нанотехнолоґій, котры мають цівілны, але і воєньскы аплікації. ,,Дакотрым єдінцём тот прислушник справодайской службы за їх інформації платив,“ причім другый Рус му помагав, продовжує AIVD. Голандія обидві особы означіла за нежадучі, што значіть, же країну мусять безпосередно опустити.

(TASR, Шутіова)