x

Днешній день є дньом Совісті Европы і тоталітарізму

00

На злочіны комунізму і націзму немож николи забыти і николи небудуть замовчаны, выголосив то вчера вечур в Будапешті з нагоды днешнього Европского дня споминкы на жертвы тоталітных режімів штатный тайомник резорту людьскых джерел Csaba Latorcai. Памятный день ініціовала Венґрія, Поландія і Латвія. Меджінародный день памяткы жертвам тоталітных режімів запропонував Европськый парламент в році 2008 а в року 2009 одобрив даный день під назвом Совість Европы і тоталітарізму. Даный день припоминаме собі в рамках цілой Европськой унії каждорочні якраз днесь, 23. авґуста.

(TASR)