x

Европска унія прияла дві резолуції

00

Европська унія мусить найти новы джерела фінанцованя довгочасового бютжету про період по року 2020. А то нелем про страту, котра была запричинена одходом Британії. Европскый парламент з той причины одобрив дві резолуції становлюючі пріоріты фінанцованя про дальшый розрахунковый період, згодно і джерела прибутків, з котрых бы ся платило. Законодарцове рекомандували звышіня границі бютжету Европской унії з актуалного 1 % грубой народной пензії, на 1,3 %. Европскый парламент поважає дане звышіня бютжету за нутне, абы міг реаґувати на неодкладны політичны проблемы, як є міґрація, кліматичны зміны, обрана і безпечність, але одночасно і утриманя актуалного рівня підпоры землегосподарів і худобнішых реґіонів.
(TASR)