x

Косовска влада вырішыла о одложіню імплементації новых правил на границях зо Сербійов

00

Косовска влада вчера вечур вырішыла, же о місяць одложыть імплементацію новых правил на границях зо Сербійов, котры выкликали напятя на севері країны, де етнічны Серьбы блоковали драгы і незнамы озброєнці стріляли на поліцайтів. Поліція в неділю по данім інціденті, при котрім нихто непотерпів пораніня, заперла два граничны переходы зо Сербійов, інформує пресаґентура TASR на основі справы аґентуры AFP. Найновше напятя у односинах Белеграду і Пріштіны выкликало опатріня, подля котрого особы вступуючі на теріторію Косова зо серьбскыма леґітімаціями тотожности їх будуть мусіти од 1-го авґуста в часі перебываня в країні вычеряти дочаснов леґітімаційов. Етницькы Сербы, котры мають евіденчне чісло авт выданы Сербійов, їх мали до двох місяців вычеряти за косовске. (TASR, Pkf)