x

Марцовый саміт ЕУ буде о еконімічных темах

00

Марцовый саміт ЕУ по довшім часі небуде о міґрації, але буде заміряный главні на економічны темы, котры суть важны про будучність Европской унії. Про словацьку пресову аґентуру TASR то повів ведучій Сталого заступіня СР при ЕУ Петер Яворчік по засідані Рады ЕУ про общі справы в Бруселі. Амбасадор припомянув, же у главных темах стрічі быв зробеный покрок а то в дебатах о вецейрочнім фінанчнім рамці ЕУ по року 2020 і в приправі марцового саміту ЕУ. Додав, же з боку будучого сімрічного бютжету ЕУ ся позиції членскых країн фурт выяснюють. Очікує ся, же першы конкретны чісла про єднотливы політикы будуть знамы уж в юні. „Пріорітов Словакії оставать і надалей силна когезна політика, землегосподарьство, але і дискусії дотуляючіся новых вызв, як фінанцованя охороны границь, вопрос повязаный з міґраційов, підпора наукы і освіты ці вытвараня транспортных коридорів,“ описав сітуацію. (TASR, Пкф)