x

На Україні одбывся IV. річник меджінародный фестиваль русиньской културы „Червона ружа трояка“

00

Marijanna ŽeleznaВчера у Виноградові, на Підкарпатю, в западній Україні одбывся четветый річник меджінародного фестивалю русиньской културы „Червона ружа трояка“. На нім брали участь окрім участників з Поландії, Україны, Сербії і участникы зо Словакії. Нашу країну і єдночасні нашу меншину на нім репрезентували председа Русиньской оброды на Словеньску Мартін Караш, співачка Маріяна Железна і фолклорна ґрупа Біловежанка із Біловежы. (Кімак)