x

Польща докончіла выставбу  електронічной барьєры на граніцях

00

Польща докончіла выставбу 206-кілометрового плота на своїх граніцях з Білоросіёв, ознамила то у четверь польска погранічна страж. Барєра была зарівно уведжена до ходу. Польща челила в роцї 2021 на граніцях з Білоросіёв підвышеній кількости міґрантів. Варшава з крізы обвинёвала білоросійску владу, котра подля нєй привожала утеченцїв з Африкы і Близкого выходу а обїцяла їм простый вступ до країн Европской унії. В дослїдку той сітуації Польща вырїшыла поставити на граніцях з Білоросіёв плїт, на котрый пізнїше наіншталовала електронічне монітороваче заряджіня промыселных камер а ноктовізорів – апаратів становленых на ночне віджіня. Аґентура PAP припоминать, же Польща зачала ставляти подобный плїт і на граніцях з російсков ексклавов Калінінґрад. Тот бы мав быти доконченый на осїнь.

(TASR, Шутіова)