x

Польща заховать заказ довозу зерна з Україны і наперек жалобі

00

Польща буде далше уплатньовати заказ довозу україньского зерна, наперек тому, же Київ тото напав на Світовій обходній орґанізації. „Тырваме на своїй позіції, думаме, же то є правилне, выходить з економічной аналізіы і прав выходячіх з права Европской унії і меджінародного права,“ повів у понедільок  говорця польской влады Піотр Міллер. Додав, же Варшава підтримує Україну у войні, бо іде і о безпечность Польщі. Єдночасно звернув увагу, же ся не може стати, жебы Польща в припаді огрожіня своїх економічных або польногосподарьскых інтересів выцофала „під такым моралным або іншым правным тиском,“ чім думав жалобу з боку Україны. Акцентовав, же подана жалоба не змінить позіцію Польщі, котра не мать замір одыйти од того ембарґа.

(Медвідь, TASR)