x

Притомность метану комплікує патраня по польскых баниках

00

Притомность метану комплікує патраня по польскых баниках. Высока концентрація метану в польскій угольній бани не позволила в середу выужыти шпеціалне армадне заряджіня на патраня під водов. В бани Зофіовка в містї Ястржебє-Здрой недалеко чеськой граніцї, суть по завалїню способленым землетрясїнём од суботы незвестны трёми баници. Метан і з ним звязане різіко експлозії не позволює ани в сучасности выужытя електрічных апаратів.
(TASR)