x

Про пожар евакуовали в Канаді тісячі людей

00

lake-county-fireЛісны пожары в канадьскій провінції Брітьска Колумбія в часі вікенду евакуовали коло 37 000 людей. Iнформовала о тім канадьска телевізія CBC з одкликаньом на містны уряды, котры про евакуантів отворили 11 центрів. До гасіня пожарів є насаджено коло 2900 людей і 203 пожарных еропланів і гелікоптер. Дотеперь евідують 162 огниск лісных пожарів, причім через вікенд выпукло далшых 16, a то головно про міцный вітор, котрый поміг шыріню огня. Влада в провінції Брітьска Колумбія выналожыла на гасіня огнів, котры зничіли 131 тісяч гектарів ліса, уж 80 міліонів канадьскых талярів.
(Анна Кузмякова)