x

Референдум о незалелжности Шкотландії буде до кінця року 2023

00

Шкотьска влада приобіцяла, же до кінця 2023-го року зорґанізує новый референдум о незалежности од Споєного кральовства, а то і наперек неволі з боку Лондона. Інформовала о тім аґентура AFP. Шкотьска премєрка Нікола Стурджеонова у віторок представила стратеґічный план влады на слідуючій рік, причім підкреслила, же знова зачне робити ся на одокремліню Шкотландії. Шкотьска влада буде робити і на детайлнім плані одокремліня, котрый бы мав помочі Шкотам, жебы інформовано вырішыли о тім, ці хотять зістати в Споєнім кральовстві або з нього одыйти.

(Медвідь, TASR)