x

Росія одложыла розговоры о ядровім одзбройованю із США

00

Росія єдносторонно одложыла розговоры із Споєныма штатами о ядровім одзбройованю, котры мали тот тыждень проходити в еґіптьскій столиці Кагіра. Одложіня розговорів потвердило російске Міністерство загранічных діл, но не спомянуло причіны того одкладу. Представителі Росії і Споєных штатів Америкы мали од днесь до 6-го децембра їднати в Кагірі о обновліню іншпекцій подля Нового договору START, котрый обмеджує кількость ядровой зброї в арзеналі обидвох держав. Іншпекції заставили ся почас пандемії і дотеперь не обновили ся.

(Медвідь, ТASR)