x

Росія пришла о міліарду доларів

00

За послідні штири місяці Росія пришла про одлив загранічного капіталу о веце як 1,6 міліарды доларів, што є найвеце од 2013-го року. На причіні є сістематічне охолоджованя контактів меджі Moсквов і Западом на челі Споєных штатів Америкы.
(Анна Кузмякова)