x

Словіньско поставить дочасны заряджіня про міґрантів

00

Словіньско зрядить на граніцї з Хорватьском дочасны заряджіня про міґрантів, жебы звладло їх велику волну. На бывшім гранічнім переходї в осадї Обрежє близко граніць з  Хорватьском дають словіньскы уряды пліт, два уквартелёвачі контайнеры, станы і гіґіенічны заряджіня, інформовала о тім словіньска штатна тискова аґентура STA. Словіньска влада увела, же дочасны заряджіня про міґрантів зроблять зато, же містны поліцайны станіцї в области не мають дость капаціт на звладнутя волны міґрантів.

(TASR, Шутіова)