x

США спріснили безвізовый стык про Мадярів

00

Спрісніня безвізового стыку про Мадярів оголошене вчера є помстов Сполученых штатів за то, же Мадярьско не дасть дани о Мадярох з двоякым жытельством, реаґовало мадярьске міністерство внутра. Інформує о тім справодайства  TASR в Будапещі. Споєны штаты у вівторок увалили  на жытелів Мадярьска новы транспортны обмеджіня. Мають страх з того, же ідентіта скоро міліона чуджінців, котры за послідніх девять років здобыли мадярьскый пас, небыла достаточно овірена. Обмеджіня ся односить на америцькый безвізовый проґрам, котрый заручує тым котрый мають пас з веце як 40 країн вєдно Словакії стримувати ся на теріторії США аж 90 днів без віз з цільом служобной драгы ці турізму.  (TASR, Pkf)