x

Україньска СБУ вышетрює выдаваня мадярьскых паспортів на Закарпатю

00

Україньска беспечностна служба СБУ зачала вышетрёваня у звязї з припадами выдаваня мадярьскых паспортів жытелям Закарпатьской области. У четверь о тім в Києві інформовав україньскый ґенералный прокуратор Юрій Луценко. Винны ся подля Луценка будуть мусїти зодповідати а загрожує їм одобраня україньского обчанства. Відеа з етнічныма Мадярами, якы на Закарпатю складують мадярьске штатне обіцяня, на інтернетї зверейнив заместнанець штатной погранічной службы Україны, котрый быв тоже меджі отримавшыма мадярьскый паспорт. Сучасна україньска леґіслатіва не вызнає двояке обчанство, але многы представителї народностных меншын на западї Україны в остатнїх роках жадають о паспорты іншых країн радше як о україньскы. Подля офіціалных даных лем в Закарпатьскій области было дотеперь выданых уже веце як 100 000 мадярскых паспортів.
(TASR, Цітрякова)