x

УҐКЦ переходить на новый календарь

00

Од 1-го септембра, значіть од початку нового церьковного року, Україньска ґрекокатолицька церьков на Україні переходить на такзваный новый календарь в рамках нерухомых свят. Єдночасно затля зохаблять Пасхалію за старым штілом. В практіці то значіть, же церьков натеперь переходить лем на такзваный новоюліаньскый календарь. Вырішыв о тім Архієрейскый собор Україньской ґрекокатолицькой церькви, котрый проходив 1-го і 2-го фебруара. Офіціална інформація о тім пришла вчера. Зміна дотулять ся і русиньскых ґрекокатоликів у Польщі, кедьже вчера владыкове Польской метрополії, яка належыть під Київ, выдали декрет, в котрім запроваджають єднакы правила. Рішіня односно нового календаря не дотулять ся затля Мукачовской ґрекокатолицькой єпархії, кедьже тота є русинськов церьквов свого права, і не належыть під україньске Верьхнє архієпіскопство в Києві.

(Медвідь)