x

У Швайчарску платить новый закон о газардных грах

00

Швайчарьскы воличі в недільняйшім референдумі значнов бівшостьов підпорили новый закон о газардных грах, котрый на території той алпской країны небуде давати можность чінності заграничным сполочностям діяти в данім секторі. Цільом даной леґіслатівы є передходити ґамблерству обывательства. На основі конечных выслідків голосовало за закон скоро 73 процентів воличів, але своє волебне право выужыла лем третина оправненых воличів.
(TASR)