x

Фармацеуты не вірять, же ся їм подарить найти чудесный лїк на COVID- 19

00

Фармацеутічны фірмы правдоподобно не прийдуть з єдным конкретным лїком на COVID- 19, але з многыма учінныма тіпами лїчіня про різны ґрупы паціентів. Увів то у четверь шеф Меджінародного здружіня фармацеутічных выробцїв і асоціацій Томас Цуені. Інформовала о тім аґентура DPA. ,, Перешли сьме довгу путь, але мусиме упрімно признати, же дакотры надїї суть страчены,“ повів на тисковій конференції Цуені. ,,Правдоподобно нїкда не будеме мати єдине ефектівне лїчіня, не буде жаднe чудесне рїшіня,“ доповнив. Науковцї ся напрямують на три головны способы, як COVID – 19 лїчіти. Першым суть лїкы, котры боюють просто з вірусом, другым тоты, котры роблять через імунітный сістем, а третїм тоты, котры боюють зо сімптомами запалу.

(TASR, Шутіова)