x

Шкотьска премєрка Стурґеонова планує підпорити “жывотні важных“ робітників з ЕУ

00

Партія шкотьской премєкы Ніколы Стурґеоновой вчера приобіцяла, же обывателім другых держав Европской унії, котры роблять в шкотьскім общім секторі, переплатять якынебуть кошты з причины скінчіня членства Британії, покы нима будуть затяжены на основі реґістрачной схемы пропонуваной брітськов владов. Шкотьска народна партія є того назору, же Споєне кральовство бы мало “остати в рамках єднотного торгу Европской унії і надалей профітовати з вольного погыбу особ,“ пише ся то в документі опублікованого на початку вырочного страницького зьязду. “Тото є єдиный способ, як абсолутні заручіти захованя прав обывателів Европской унії і їх родинных прислушників, як і Бритів жыючіх і працюючіх інде в Европскій унії,“ цітовала з даного документу аґентура ДПА.
(Петро Кімак-Фейко)