x

Італьска прокуратура зачала вышетрованя в припадї заваленого готела

00

Італьска прокуратура зачала в четверь вышетровати 23 людей у звязї з впаджінём снїговой лавіны на готел Ріґопіано, в котрім в януару загынуло 29 людей. Вышетрователї дослїджуют, ці не были порушены платны передписы у звязї з поволїнём будованя готела в области огроженій лавінами. Зістюють тоже, ці готел не мав быти евакуованый по землетрясїню, котре перед тым засягло недалеку область. Подля таляньской тлачовой аґентуры ANSA зачала прокуратура вышетрёвати цїлково 23 людей з тым, же припадны обвиніня можуть загорнёвати і незадумане убитя.
(Зденка Цітрякова)