x

Ґулиас: Мадярьскый закон на охрану севереніты небуде впливати на медія

00

Пропозиція закона о охрані сувереніты, о котрім вєдно з 12. новелов уставы зачали вчера їднати посланці мадярьского парламенту, немать вплив дотуляючі ся медій. Увів то в реакції на вопрос сервера hvg.hu шеф уряду влады Ґерґели Ґулиас. Ґулиас додав, же пропозиція рішыть лем вопрос кампанії партій і їх нелеґалне фінанцованя. Міністер справодливости Бенце Тузсон напочатку свого выступліня окрім іншого повів, же захованя сувереніты є єднов з найважнішых  задач і новела закона мать в тім напрямі основне значіня, протоже до мадярьскых парламентных волеб ся намагають засягувати певны меджінародны силы. Пропозиція мадярьской влады на вытворіня Уряду на обрану сувереніты, котрый бы мав шырокы компетенції на досліджуваня хоцьякой орґанізації або особы підозрілой з того, же служыть чужым інтересом ці огрожує сувереніту, представує велике різіко про людьскы права. Увела то в понеділок комісарка Рады Европы про людьскы права Дуня Міятовічова. (TASR, Pkf)