x

FUEN апелує признати Русинів на Україні за корінный народ

00

В днях 9-го аж 12-го септембра проходив у італійскім місті Терст 65-ый конґрес Федералной унії европскых меншын (FUEN).На конґресі брало участь понад 140 участників із 20-ох країн, котры представльовали 41 меншын. На конґресі быв участный і Євген Жупан, голова Народной рады Русинів Закарпатя, єдночасно і голова Общества карпатьскых Русинів, котре є членом FUEN. Вопрос Русинів дістав ся і до резолуції, котру прияли делеґаты конґресу. Резолуція апелує, жебы признати карпатьскых Русинів як автохтонну народностну меншыну на Україні. FUEN таков резолуційов властно жадать признати Русинів за корінный народ Україны. Подля україньского Закона о корінных народах Україны з 1-го юла того року є корінным народом автохтонна етнічна комуніта, котра ся сформовала на теріторії днешньой Україны. Зато признаня Русинів за автохтонну меншыну бы было і признаньом за корінный народ.

(Медвідь)