x

Novavax жадость о схваліня вакціны так скоро не подасть

00

Америцька біотехнолоґічна компанія Novavax в понедільок оголосила, же одкладать поданя жадости о схваліня свойой вакціны проти хвороты Covid-19 в Европі і США. Інформує о тім аґентура AFP з тым, же іде о непрязну вість про бідны країны, котры ся чімскоріше хотять дістати ку вакцінам. Компанія має надію, же о схваліня свойой вакціны пожадать реґулачны уряды в Европі і Споєных штатах в третім кварталі того року. Інформовала о тім у выголошіню. Вакціна од компанії Novavax бы мала стати ключовов частьов проґраму COVAX, меджінародной ініціатівы, котрой цільом є забезпечіти приступ ку вакцінам і про біднішы країны світа.

(Медвідь, TASR)