x

Pfizer a BioNTech ознамили, же їх вакціна протів захворіню COVID-19 є діюча і протів новій формі коронавірусу

00

Компанії Pfizer a BioNTech днесь ознамили, же їх вакціна протів захворіню COVID-19 є діюча і протів формі коронавірусу,  котрый обявили в Британії і Югоафрицькій републиці (JAR). Інформацію принесла пресова аґентура AFP. Обідві компанії у выголошеню увели, же “не є можне, абы малы розділы здобыты тестами, поровнаваючіми оріґіналный коронавірус і новшы формы, вели к значному пониженю ефекту скіпячой вакціны“. Тоты дані неназначують потребу розвинути нову вакціну протів новым формам. Pfizer a BioNTech шак додали, же будуть реаґувати, як ся обявлять доказы, же тоты варіянты одолавають їх днешній вакціні. (TASR, Pkf)