x
... Edison vžŷvav pry robočich pohovorach neobvŷklu metodu? Znate jaku? І takŷj Tomas Edizon mav svoji uchilkŷ ... 3.9.2020 Length: 4:05 Play From album: ... Edison vžŷvav pry robočich pohovorach neobvŷklu metodu? Znate jaku? І takŷj Tomas Edizon mav svoji uchilkŷ ... 3.9.2020

… Edison vžŷvav pry robočich pohovorach … 3.9.2020

00

Ďalšie relacie