x
HRAME NA ŽELAŇA 04.06.2018 - Кідь станеш до гівна, будеш мав щастя, але кідь до великого, та будеш смердів. / Kiď staneš do hivna, budeš mav ščasťa, ale kiď do velykoho, ta budeš smerďiv. Length: 4:05 Play From album: HRAME NA ŽELAŇA 04.06.2018 - Кідь станеш до гівна, будеш мав щастя, але кідь до великого, та будеш смердів. / Kiď staneš do hivna, budeš mav ščasťa, ale kiď do velykoho, ta budeš smerďiv.

HRAME NA ŽELAŇA 04.06.2018

01

Ďalšie relacie