x
V Čorňij nad Tysov majuť v jedňim chrami službŷ grekokatolycy, rymokatolycy i reformovanŷ Length: 4:05 Play From album: V Čorňij nad Tysov majuť v jedňim chrami službŷ grekokatolycy, rymokatolycy i reformovanŷ

V Čorňij nad Tysov majuť v jedňim chrami službŷ grekokatolycy, rymokatolycy i reformovanŷ

00

Ďalšie relacie