x
... v ďityňstvi zťažovalo Bidenovy, novozvolenomu prezidentovy SŠA, žŷvot koktaňa ... 3.12.2020 Length: 4:05 Play From album: ... v ďityňstvi zťažovalo Bidenovy, novozvolenomu prezidentovy SŠA, žŷvot koktaňa ... 3.12.2020

… v ďityňstvi zťažovalo Bidenovy žŷvot … 3.12.2020

00

Ďalšie relacie