x
Bohoslovc’i Grekokatolyc’koj cer’kovnoj seminariji blahoslavenoho jepyskopa Petra Pavla Gojdiča v Pr’ašovi Length: 4:05 Play From album: Bohoslovc’i Grekokatolyc’koj cer’kovnoj seminariji blahoslavenoho jepyskopa Petra Pavla Gojdiča v Pr’ašovi

Bohoslovc’i Grekokatolyc’koj cer’kovnoj seminariji blahoslavenoho jepyskopa Petra Pavla Gojdiča v Pr’ašovi 21. 03. 2017

00

Ďalšie relacie