x
... online voľbŷ v Estoniji fungujuť už od roku 2015, odkoly mať každŷj žŷteľ s volebnŷm pravom vlastnŷ pryhološovacŷ danŷ pro online vladnŷ službŷ ... Length: 4:05 Play From album: ... online voľbŷ v Estoniji fungujuť už od roku 2015, odkoly mať každŷj žŷteľ s volebnŷm pravom vlastnŷ pryhološovacŷ danŷ pro online vladnŷ službŷ ...

… online voľbŷ v Estoniji fungujuť už od roku 2015, odkoly mať každŷj žŷteľ s volebnŷm pravom vlastnŷ pryhološovacŷ danŷ pro online vladnŷ službŷ …

00

Ďalšie relacie