x
... papa Jan Pavol II. odpustyv atentatnykovy, kotrŷj papu v roc’i 1981 dakiľkoraz postr’ilyv i skoro zabyv ... Length: 4:05 Play From album: ... papa Jan Pavol II. odpustyv atentatnykovy, kotrŷj papu v roc’i 1981 dakiľkoraz postr’ilyv i skoro zabyv ...

… papa Jan Pavol II. odpustyv atentatnykovy, kotrŷj papu v roc’i 1981 dakiľkoraz postr’ilyv i skoro zabyv …

00

Ďalšie relacie