x
... znaly s’te, že Dobročs’kŷj praľis naležyť id najstaršŷm chranenŷm teritorijam na Sloveňsku? ... 7.7.2020 Length: 4:05 Play From album: ... znaly s’te, že Dobročs’kŷj praľis naležyť id najstaršŷm chranenŷm teritorijam na Sloveňsku? ... 7.7.2020

… znaly s’te, že Dobročs’kŷj praľis naležyť id najstaršŷm … 7.7.2020

00

Ďalšie relacie