x

blok/блок: Naša spivanka / Наша співанка

album cover

LIVE:rusyn FM

НОВОСТИ / NOVOSTY

2. 7. 2015 Днесь // Dnes´ 11.00 год.: Вечур з Матьом (репріза) 12.00 год.: Говорить Пряшів – Перлічка – На Петра і Павла (репріза) 18.00 год.: Говорить Пряшів – Книжніця ФМ – Людмила Шандалова: Подьте, діти, што вам повім 20.00 год.: Русиньска гітпарада (премєра) 11.00 hod.: Večur z Maťom (repriza) 12.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Perlička – Na Petra i Pavla (repriza) 18.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Knyžnicja FM – Ľudmyla Šandalova: Poďte ďity, što vam povim 20.00 hod.: Rusyňska hitparada (premjera)

0 likes, 0 comments2 hours ago

Hudobná skupina Song z Rešova - Jak jem išov po Rjašovi

Слухате Вечур з Матьом од 21.00 год. Sluchate Večur z Maťom od 21.00 hod https://www.youtube.com/watch?v=NuwXQHSr4T4

28 likes, 2 comments13 hours ago

1. 7. 2015 Днесь // Dnes´ 11.00 год.: Молоды на пекачі (репріза) 12.00 год.: Говорить Пряшів – Нашы целебріты – Юрій Штеньо (репріза) 18.00 год.: Говорить Пряшів – Перлічка – На Петра і Павла 21.00 год.: Вечур з Матьом (нажыво) 11.00 hod.: Molodŷ na pekači (repriza) 12.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Našŷ celebritŷ – Jurij Šteňo (repriza) 18.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Perlička – Na Petra i Pavla 21.00 hod.: Večur z Maťom (nažŷvo)

3 likes, 0 comments1 day ago

Йосіф Гучко, русиньскый актівіста, буде гостём в релації молоды на пекачі. Слухайте што мать сполочне з молодыма / Josif Hučko, rusyňskŷj aktivista, bude hosťom v relaciji molodŷ na pekači. Sluchajte što mať spoločne z molodŷma

4 likes, 3 comments1 day ago