x

blok/блок: Naša spivanka / Наша співанка

album cover

HRAME/ГРАМЕ:rusyn FM

НОВОСТИ / NOVOSTY

3. 9. 2015 Днесь // Dnes´ 11.00 год.: Вечур з Матьом (репріза) 12.00 год.: Говорить Пряшів – Перлічка – Вступне слово (репріза) 18.00 год.: Говорить Пряшів – Книжніця ФМ – Івета Мельничакова: Стихы 11.00 hod.: Večur z Maťom (repriza) 12.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Perlička – Vstupne slovo (repriza) 18.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Knyžnicja FM – Iveta Meľnyčakova: Styxŷ

0 likes, 0 comments17 hours ago

2. 9. 2015 Днесь // Dnes´ 11.00 год.: Молоды на пекачі (репріза) 12.00 год.: Говорить Пряшів – Нашы целебріты – Князь Ростислав (репріза) 18.00 год.: Говорить Пряшів – Перлічка – Вступне слово 21.00 год.: Вечур з Матьом (нажыво) 11.00 hod.: Molodŷ na pekači (repriza) 12.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Našŷ celebritŷ – Kňaz´ Rostyslav (repriza) 18.00 hod.: Hovoryť Prjašiv – Perlička – Vstupne slovo 21.00 hod.: Večur z Maťom (nažŷvo)

1 likes, 0 comments1 day ago