x

Андрій Данко зістає в політіцї

00

Данко выголосив, же ся на тій етапі не вздать. Видить іщі доста простору на то, жебы ся партії в коаліції доказали научіти вєдно жыти. Председніцьтво SNS го повірїло, жебы выроковав з коалічныма лідрами зміны в коалічній змлуві, котры ся будуть дотуляти главно взаємных компетенцій. Коалічна рада рокує днесь у владнім готелї Bôrik.
(Зденка Цітрякова)