x
16.10.2019 З реґіону / Z regionu

Сташківці з 250 обывателями мають аж 12 подникательскых субєктів в селі

Село Сташківці, Стропківского окресу мать 250 обывателів і патрить меджі меншы села нашого регіону. Днесь найвекшым проблемом села є його задовженість,  про котру ся неможуть днесь пущати до реалізації векшых інвестичных проєктів. На першый погляд бы ся здало, же суть

15.10.2019 З реґіону / Z regionu

Половина меншыновых самосправ не інформує о языковых правах

Уповномоченый влады про народностны меншыны Ласло Буковскый про TASR повів, же што до языків народностных меншын, мусять вшыткы орґаны самосправы інформовати своїх жытелів, якы суть їх языковы права. Повів то 14-го октобра по робочій стрічі зо старостами меншыновых сел в

14.10.2019 З реґіону / Z regionu

Члены NAKA зреалізували поліцайну акцію в Ублі, котрого выслідком было затриманя лікаря

Поліція затримала минулый тыждень в селі Убля в окресі Снина лікаря, котрого выслухуючій обвинив зо злочіну приїманя уплатку. Обвиніня з подплачуваня вєдно в данім припаді противостоїть сім осіб, котры мали уплачати за выданя потведжіня о роботынеспособности. Пресову аґентуру  TASR о

11.10.2019 З реґіону / Z regionu

Пряшівска універзіта в Пряшові спустила навчаня ромского языка

Ромскый язык і література є новый штудійный проґрам, котрый в тім академічнім роцї отворила Пряшівска універзіта в Пряшові. Як TASR інформовала говоркыня універзіты Анна Полачкова, цілём є приправити кваліфікованых учітелїв і покрыти потребы навчалного процесу ромской народностной меншыны. На данім

10.10.2019 З реґіону / Z regionu

В селі Орлов бы хотіли выбудовати денный стаціонар про сенёрів

Орлов є невеликым підгірьскым селом, котре ся находить у выходній части Любовняньской верховины, в долині потока Попрад. Свою історію пише уж 670 років. І кедь даколи, як то было в іншых села нашого реґіону, мало вецей своїх обывателів, днесь ся

09.10.2019 З реґіону / Z regionu

Староста села Удол хоче выбудовати інфраштруктуру про мінімалні 49 новых хыж

Село Удол, Старолюбовнянского окресу, так як і іншы села нашого реґіону снажать ся робити вшытко прото,  жебы чісло жытелів в селі ся з рока на рік непонижувало. Днесь в Удолі жыє 363 обывателів і суть то передовшыткым віком старшы обывателі.

08.10.2019 З реґіону / Z regionu

Коло Домашы вымінили облакы на костелі

Облакы на костелі в Новій Келчі в окресі Воронів над Топльов зреконштруовали і вдяка підпорі біціґлістів. Почас ціклістічной юловой події Okolo Domaše вызберали на оправу народной културной памяткы 600 евр. Хоць облакы суть зреконштруованы, римокатольцкый священик з Туран над Ондавов

07.10.2019 З реґіону / Z regionu

Премєр Петер Пеллеґріні на Дуклі

Зачало ся запасіня о елементарну правду, о чім была друга світова война. Повів то председа влады Петер Пеллеґріні в часі упоминаючого акту кладжіня вінців к Памятнику ческословеньского армадного корпусу на Дуклі з нагоды вчерайшого 75-го выроча Дня героїв Карпатьско-дукляньской операції.

04.10.2019 З реґіону / Z regionu

Кошіцькый містьскый подник пeревoзме публічный цінтерь і крематорій

Справа містьской зеленї в Кошіцях ся буде од половины новембра старати і о публічный цінтерь і крематорій. На своїм чертверёвім містьскім представництві то одсоглашали посланцї. Послїднїх веце як 20 років, мала тоты публічны цінтерї в справі сукромна фірма Реквіем- погребны,

04.10.2019 З реґіону / Z regionu

Кошіцї презентують уменя Підкарпатьской Руси в меджівойновій ері

Уменя Підкарпатьской Руси в роках 1919-1938, кедь быв тот реґіон частёв Чехословакії, приближує найновіша выстава у Выходословацькій ґалерії в Кошіцях. Выставі орєнтованій на малярьство і сохарьство передходила научно-дослїдна і бадательска робота, котра ся замірёвала на історію меджівойнового періоду в конфронтації

03.10.2019 З реґіону / Z regionu

Возовый парк Справы і удржбы доріг Пряшівского самосправного краю ся модернізує

Робітници Справы і удржбы доріг Пряшівского самосправного краю (PSK) собі вчера славностні перебрали новы механізмы. До автового парку їм прибыло вісем універзалных тракторовых носічів з погынаням 4х4 з комфортом і вісем накладных моторовых авт валник до 3,5 тоны. Крайска самосправа

02.10.2019 З реґіону / Z regionu

ПСК буде ся презентувати у Відні

Пряшівськый самосправный край ся як першый представить в рамках серії осіннніх презентачных подій у Відні. Завтра го в просторах Гофбурского палаца одкрыє посол і стабілный представитель СР при Орґанізації про безпечність і сполупрацу в Европі Радомір Богач, вєдно з председом

01.10.2019 З реґіону / Z regionu

Свідник застрішыть ледову плоху

Місто Свідник хоче застрішыти ледову плоху і тым продовжыти їй хоснованя. Влада на тот ціль на выїздовім засіданю в Ґіралтівцях 17-го септембра приділила 300 тісяч евр. „Сьме барз рады, же сьме таку частку могли здобыти. Сума 300 тісяч евр є

30.09.2019 З реґіону / Z regionu

Свидник выбудує стаціонар про сенёрів

Місто Свидник здобыло од влады дотацію у вышкі 100.000 евр на выбудованя денного стаціонара про сенёрів. Влада так вырішыла в часі свого выяздового засіданя 17-го септембра в Ґіралтівцях. Радниця хоче стаціонар выбудовати в неужываных  просторах будинку, котрый даколи служыв єдній

27.09.2019 З реґіону / Z regionu

В Кромпахох поставили памятник голокавсту

В Кромпахох прибыв памятник голокавсту. На єднім зо сідліск го одгалили бігом тогорічных Днїв міста. На выставбу памятника приспіла і австральска писателька Геатгер Моріс, авторка світового бестселеру Tetovač z Auschwitzu. Головным героём єй роману є Ludwig Eisenberg Sokolov, званый Lale