x
08.07.2020 З домова / Z domova

Председа Народной рады СР Боріс Коллар надалей оставать у своїй функції

Председа Народной рады СР Боріс Коллар подля властных слов пропозиційов на своє одкликаня зробив послідній крок, котрый міг зробити. Повів то по выголошеню выслідків голосуваня о його одкликаню в плені парламенту. “Будеме тримати далей лінію, будеме тримати тоту коаліцію,“ декларував

08.07.2020 З домова / Z domova

Етічна комісія прокуратуры конштатувала порушіня правил

Етічна комісія прокуратуры, котра вчера в Банскій Быстріці продіскутовала жадость дісціплінарной комісї Ґенералной прокуратуры СР  в діяню протів бывшому ґенералному прокураторові Доброславові Трнкові, прияла на засіданю єдноголосну позіцію. Конштатувала порушіня правил прокураторкой етікы выходжаючой в порушованю довіры і достойности прокуратора,

07.07.2020 З домова / Z domova

Презідентка: Реформа в области юстіції є потребна

Пропозіцію реформного конштітучного закона в области юстіції, з котрым приходить резорт справодливости, поважує презідентка Словацькой републікы Зузана Чапутова за потребну і хосенну. Презідентка о тім інформовала на соціалній сіті по понедільковій стрічі з міністерков справодливости Марійов Коликовов, котра хоче пропозіцію

07.07.2020 З домова / Z domova

Премєр говорить о лустрації, Пеллеґріні о ятках

Кандідатів на предностів окресных урядів буде годна оцінити і верейность, вызвав на то премєр Іґор Матовіч. Назвав то „публічнов лустраційов“, номінантів найдуть люди на шпеціалнім вебсайті. Додав, же ся буде обсаджовати 72 місць предностів, рух OĽANO уж у своїм „передвыбері“

06.07.2020 З домова / Z domova

Припомянули сьме собі одказ Цірила і Мефодія

Одказ святых Цірила і Мефодія бы сьме собі мали достаточно припомянути, згодують ся політици у своїх выступлінях на соціалній сіті. Коалічный посланец Народной рады СР Юрай Крупа підчеркнув їх вклад к шыріню културы, освіты і віры в нашім реґіоні, про

06.07.2020 З домова / Z domova

Іґор Матовіч є пересвідченый о тім, же в сітуації одкликаня Коллара з функції бы рух Сьме родина одыйшов і з влады

Коалічны партії SaS і За людей подля премєра Іґора Матовіча в сітуації одкликаня Боріса Коллара з функції председы парламенту “стягнуть хвіст“, їх днешню позу назвав “гров на люди“. Повів то в релації TV Markíza На тіло плус. Як далі конкретізував

03.07.2020 З домова / Z domova

Список менєй різіковых країн ся зужить о Булгарiю і Чорну Гору

Список менєй різіковых країн ся зужить о Булгарiю і Чорну Гору. Розширить ся о країны, як Голандія, Белґія, Іспанія, Франція, Італія і Ірско. З країн мімо ЕУ суть то Австралія, Новый Зеланд, Японія, Южна Кореа і Кітай. Інформовав о тім

03.07.2020 З домова / Z domova

Пряшівскый штыталь мать нового директора

Новым директором Факултного шпыталю з поліклініков Я. А. Реймана в Пряшові, котрый є третїм найвекшым на Словакії, ся став Любомір Шарнїк. Наместником про хірурґічны одборы є Ярослав Барла а наместнічков про ошетрёвательство ся стала Моніка Смолнїцка. Нове веджіня у четверь

02.07.2020 З домова / Z domova

Заступцове заместнавателів i одборары ся недоговорили

Заступцове заместнавателів i одборары уж небудуть в найближшых дньох їднати о вышкі мінімалного заробітку, і кідь на то іщі мали час. Обідві стороны потвердили, же ся на послідній стрічі недоговорили. Заместнавателі тырвають на тім, абы мінімалный заробіток зморозила і змінив

02.07.2020 З домова / Z domova

Словацька ректорьска конференція вызывать Стредоевропску высоку школу в Скаліці, абы обяснила кавзу

Словацька ректорьска конференція, Рада высокых школ і Штудентьска  рада высокых школ вызывають Стредоевропску высоку школу в Скаліці і єй самосправны академічны орґаны, абы в сітуації актуалных тем і кауз обяснили дійсність, однесли ясне становіско  і зробили заключіня в рамках академічной

01.07.2020 З домова / Z domova

Кайетан К. Надале в арешті

Бывшый председа Справы штатных гмотных резерв Кайетан К. оставать в арешті. Вырішыв так судця про приправне конаня Шпеціалізованого суду, працовіско Банска Быстріца. Кайетана К. обвинив прокуратор Уряду шпеціалной прокуратуру з приїманя уплатку і леґалізації прийму з карного діяня, судця го

01.07.2020 З домова / Z domova

Міністер фінанцій СР Едуард Геґер брав участь на засіданю ZMOS-u

Міністер фінанцій Едуард Геґер вчера брав участь на засідані Рады здружіня міст і сел Словакії  на Штырбскім плесі, присвяченому і помочі містам і селам у формі пожычкы, котры мають у звязку з коронавірусом проблемы з дефіцітом поділовых дані. Председа ZMOS-u

01.07.2020 З домова / Z domova

Мілан Лучанскый к 31-му авґусту одступує з функції

Презідент Поліцайного корпусу Мілан Лучанскый одступує з функції. Пожадав о уволніня зо служобного одношіня к 31-му авґусту. Інформував о тім вчера на соціалній сіті. Міністер внутра СР Роман Мікулец його жадость прияв. Як увів, немать довїру сучасного веджіня Міністерства внутра

30.06.2020 З домова / Z domova

Корчок підписав згоду на членство в центрі вынятковости

Словацькый міністер загранічных діл і европскых справ Іван Корчок в понедільок своїм підписом потвердив згоду Словацькой републікы з членством в Европскім центрі вынятковости про боротьбу проти гібрідных грозеб у Гелсінках. Інфомровала о тім аґентура TASR. За словами міністра і на

30.06.2020 З домова / Z domova

Мазак став председом Судной рады

Новым председом Судной рады Словацькой републікы став бывшый председа Конштітучного суду Ян Мазак. Судна рада го зволила в понедільок на своїм засіданю. За його зволіня голосовало 13 із 16 участных членів. Мазак у функції вычеряв Ленку Праженкову, котра з позіції