x

Аґрорезорт опубліковав вызву на підпору інвестицій до польногоспдарьскых подників

00

Землегосподарьска платобна аґентура опубліковала вызву на підпору інвестицій до польногосподарьскых подників. Підпора ся дотулять шпеціалной ростлинной выробы, чутливых култур і звіринной выробы. Аґрорезорт на тоты інвестиції выділив 21 міліонів евр, котрых цільом є звышыти цілкову продуктівність і утримательность польногосподарьского поднику. Польногосподарї собі можуть подати жадость лем електронічно, а то од 1-го до 31-го марця 2021-го року. Інформував о тім Даніел Грежік з Міністерства землегосподарьства і розвоя реґіону СР.  (TASR, Pkf)