x

Воєньску техніку, котру сьме послали на Україну, буде переплачена

00

Україньска сторона мать інтерес о гуфніці Зузана, повів то в неділю в діскусній релації телевізії Маркіза На тіло міністер заграничных справ і европскых односин СР Іван Корчок. Міністер обраны СР о тім їднать і Корчок вірить, же ся докінчить тото технічне їднаня. Як дале Корчок повів, же Европска унія выділила єден і пів міліярды на то, абы ся переплачувала воєньска поміч і то значіть, же іде о добру справу про Словакію, протоже техніка, котру послали на Україну, буде переплачена. (TASR, Pkf)