x

В юлі того рока понижило ся чісло людей одказаных на побераня соціалных давок

00

В юлі того рока понижило ся чісло людей одказаных на побераня соціалных давок. Цілково іх было 86 132. Меджірічно ся чісло поберателі понижило о 17 290 а меджі місячно о 3963 людей. Выходить то з актуалной штатістикы Централі праці, соціалных веці і родины Словацькой републикы. З погляду окресів уж традичні найбівше давок доставають люде жыючі в Ревуці, Рімавскій Соботі, Рожняві і Ґелніці. Найменше в братіславскых окресах де їх доставало од 0,15 до 0,33 процентів обывателів.
(Петро Кімак-Фейко)