x

Данко є радый, же Кіска в прояві неовпливнёвав голосованя посланцїв

00

Прояв презідента СР Андрія Кіску ку вольбі кандідатів на уставных судцїв внимав председа Народной рады СР Андрій Данко як сполоченьскый апел. Є радый, же презідент не перекрочів граніцю а неопливнёвав голосованя посланцїв. Данко то повів на бріфінґу в парламентї. Кіска у своїм міморяднім выступлїню в пленумі увів, же вольба уставных судцїв буде про будучность Словеньска і довіру людей в штатї, демокрацію і справодливость барз важна. Выслїдок голосованя в парламентї буде важным сіґналом публікы, же є в інтересї посланцїв, жебы ся обновила і довіра в штат і ёго політічне веджіня. Апеловав на посланцїв, жебы зволили добрых 18 кандідатів на уставных судцїв а авізовав, же є приправленый выменовати девятёх без збыточного одкладу. „Не є жaдных похыб о тім, же ай спомеджі днешнїх 39 чекателїв є можне зоставити довірогодный Уставный суд“, думать Кіска.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (ТАSR, Шутіова)